ขอความช่วยเหลือน้ำประปาไม่ไหล


ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
ครั้งที่ 17 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
จังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง ขอความช่วยเหลือน้ำประปาไม่ไหล จังหวัดศรีสะเกษ

1. ความเป็นมา  วันที่ 24 เมษายน 2565 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนในวันหยุดราชการ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ/ผ่านสายด่วน 1567/โทรศัพท์ 045-614545 และทุกช่องทางตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
2. ผลการดำเนินงาน   ผลการดำเนินการพบว่า มีราษฎรร้องขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1567 โดยอ้างว่าน้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่หมู่บ้านวริยากรีนวิลล์ และหมู่บ้านสิริมงคล 2 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนมา 2 วันแล้ว จึงขอความช่วยเหลือนั้น ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ประสานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองศรีสะเกษตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว  
3. ประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
4. รายชื่อผู้ติดต่อ   นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษคะแนนโหวต :