ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ความช่วยเหลือประชาชน

ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
ครั้งที่ 35 วันที่ 29 กันยายน 2564
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสร้างป้ายบอกทางเข้าขนาดใหญ่ ปิดกั้นถนนสาธารณะที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา

1. ความเป็นมา  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว สร้างป้ายบอกทางเข้าขนาดใหญ่ ปิดกั้นถนนสาธารณะที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมา        เป็นเหตุให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน
2. ผลการดำเนินงาน  วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งจากการลงพื้นที่ติดตาม     ความคืบหน้าทราบว่า นิติกร อบต.หนองแก้ว แจ้งว่า ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ต้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอรังวัดสอบเขตที่ดิน เพื่อพิสูจน์สิทธิในที่ดินที่เป็นปัญหาข้อพิพาท โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ นัดรังวัดสอบเขตที่ดินบริเวณที่มีการติดตั้งป้ายดังกล่าวในวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ดังกล่าวยังพบผู้ได้รับความเดือดร้อนในบริเวณดังกล่าวด้วย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้สอบถาม ชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นระยะเวลาและขั้นตอนของการตรวจสอบแนวเขตที่ดินให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทราบด้วยแล้ว ซึ่งชาวบ้านรับทราบและมีความพึงพอใจ
3. ประโยชน์ที่ได้รับ    ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
4. รายชื่อผู้ติดต่อ   นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
 คะแนนโหวต :