จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบุกรุกเข้าไปก่อสร้างอาคารในที่ดิน

ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
ครั้งที่ 33 วันที่  31 สิงหาคม 2564

จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบุกรุกเข้าไปก่อสร้างอาคารในที่ดิน

1. ความเป็นมา  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้รับเรื่องร้องเรียนกรณี องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้บุกรุกเข้าไปก่อสร้างอาคารในที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 93 ที่ผู้ร้องได้รับมรดกจากบิดาซึ่งเสียชีวิต และแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ร้องในข้อหาบุกรุก ทั้งที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์มีคำพิพากษา ให้ผู้ร้องมีสิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าวแล้ว
2. ผลการดำเนินงาน  วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 - 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับอำเภอกันทรลักษ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลปรากฏว่า กรณีดังกล่าวได้มีคำพิพากษาของศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ถึงที่สุดแล้ว โดยที่พิพาทบริเวณดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งผู้ร้องได้กล่าวอ้างคำพิพากษาการเป็นผู้จัดการมรดก เพื่อแย้งสิทธิในที่ดินพิพาทดังกล่าว แต่หาเป็นหลักฐานที่จะมากล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ไม่และที่สาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวได้มีการยื่นขอออก น.ส.ล. แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานที่จังหวัดศรีสะเกษ
3. ประโยชน์ที่ได้รับ   ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
4. รายชื่อผู้ติดต่อ   นายบุญชวัฒน์ ปัญญาแดง  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ


 คะแนนโหวต :