จังหวัดบึงกาฬ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ประชาชน


ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
จังหวัดบึงกาฬ   เรื่อง ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ความเป็นมา  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวสมภาพร หอมวุฒิรงณ์ ราษฎรบ้านพรนิยม หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได้ร้องเรียนร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ กรณีการตัดต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ซึ่งมีพื้นที่ติดกับรั้วบ้านของผู้ร้องทำให้รั้ว ฯ ได้รับความเสียหาย 
ผลการดำเนินงาน   ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ ได้ลงตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลของการลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยคู่กรณี ยินยอมที่จะซ่อมแซมรั้วบ้านที่ได้รับความเสียหายให้อยู่ในสภาพเดิม ส่วนกรณีการใช้วาจาไม่เหมาะสมนั้นผู้ใหญ่บ้าน ฯ ไม่ได้กระทำตามที่ถูกกล่าวอ้าง เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับคู่
กรณีทั้งสองฝ่าย ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจและไม่ติดใจในเรื่องที่เกิดขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับ   ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
รายชื่อผู้ติดต่อ     นายโสภณ กิตติพะวงษ์  ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar