จังหวัดศรีสะเกษ  การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่


ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
จังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่

ความเป็นมา     วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ, สำนักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2 – 5 สุรินทร์, สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดศรีสะเกษ, สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ, ผู้แทน
นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนว่า ซื้อไข่ไก่เบอร์ 0 จากร้านค้า แต่ไข่ไก่มีขนาดเล็กกว่าเบอร์ 0 ที่เคยซื้อมาประมาณ 2 – 3 ครั้ง จึงประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบปริมาณ/น้ำหนักไข่ไก่ เบอร์ 0 – 4 ของร้านต่าง ๆ บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ผลการดำเนินงาน  ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการร้านจำหน่ายไข่ไก่สด ศูนย์รวบรวมไข่ในพื้นที่ในตลาดสดเทศบาล พบว่า ร้านค้ามีการแยกจำหน่ายไข่ไก่แต่ละเบอร์ชัดเจน และมีการติดป้ายแสดงราคาชัดเจน จากการสุ่มตรวจไข่ไก่เบอร์ 0 โดยการนำไข่ไก่มาชั่งน้ำหนักเพื่อตรวจสอบมาตรฐานขนาดของไข่ไก่ตามน้ำหนัก พบว่า ไข่ไก่เบอร์ 0 หรือขนาดจัมโบ้ มีน้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง มากกว่า 70 กรัม ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ประเภทไข่ไก่ ตามประกาศสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงไม่พบผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด ซึ่งปกติไข่ไก่ที่มีอายุ 5 - 7 วัน จะมีน้ำหนักเบา เนื่องจากฟองอากาศเข้าไปอยู่ในไข่ จึงอาจทำให้ไข่มีน้ำหนักลดลง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้ยึดหลักความมีคุณธรรมซื่อสัตย์ ต่อลูกค้า และได้แนะนำร้านค้าให้จำหน่ายแต่ไข่ที่ได้มาตรฐาน รักษาคุณภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
ประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
รายชื่อผู้ติดต่อ  นายบุญชวัฒน์ ปัญช์ณ์ญาแดง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษคะแนนโหวต :