จังหวัดนครพนม โดยศูนย์ดำรงธรรมลงพื้นที่แก้ไขปัญญาผู้ติดยาเสพติดคุ้มคลั่งจะทำร้ายร่างกายคนในครอบครัว


ประเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
จังหวัดนครพนม  เรื่อง ผู้ติดยาเสพติดคุ้มคลั่งจะทำร้ายร่างกายคนในครอบครัว

ความเป็นมา   วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมกรณี ได้รับแจ้งจาก ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
ว่ามีราษฎร แจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน 1567 ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ว่าผู้ร้องถูกบุตรชาย ซึ่งติดยาเสพติด มีอาการคุ้มคลั่งจะทำร้ายร่างกายคนในครอบครัว จนได้รับความเดือดร้อน จึงต้องการให้
นำบุตรชายของผู้ร้องเข้ารับการบำบัดรักษาการติดยาเสพติด
ผลการดำเนินงาน   ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ร้องไม่ได้ร้อง มท. โดยตรง แต่คาดว่าบุตรของผู้ร้องที่ทำงานและอยู่ที่อื่น เมื่อมาเยี่ยมตน เห็นบุตรชายของผู้ร้องที่มีอาการติดยาเสพติดดังกล่าวมักจะข่มขู่ผู้ร้อง
และครอบครัวอยู่เป็นประจำ ไปขอความช่วยเหลือจาก 1567 ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ร้องได้เข้าใจวิธีการแจ้งขอความช่วยเหลือ หากมีอาการก้าวร้าวรุนแรงมักจะขอให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจ
ภูธรหลักศิลา อำเภอธาตุพนม ระงับเหตุอยู่ตลอด จึงยังไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงแต่อย่างใดมีการดำเนินการตรวจวัดสภาพจิตจากโรงพยาบาลธาตุพนมแล้วให้ยามาทานที่บ้าน ซึ่งบุตรของผู้ร้องไม่ยอมทาน และเมื่อวันที่
28 พฤษภาคม 2565 บุตรของผู้ร้องประสบอุบัติเหตุ ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลธาตุพนม จะมีการประเมินทางจิตอีกครั้ง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม ได้แนะวิธีการแจ้งการขอรับการบำบัด รวมถึงข้อแนะนำ
ในการติดต่อกับ หน่วยงาน เช่น ตำรวจ ฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะให้ผู้ร้องทราบและได้ประสาน อำเภอธาตุพนม ให้เข้าดูแลความเดือดร้อนของผู้ร้องตามความประสงค์แล้ว ผู้ร้องรับทราบ เข้าใจและพึงพอใจแล้ว
ประโยชน์ที่ได้รับ  ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
รายชื่อผู้ติดต่อ    นางสาวกนกพร ไชยศล   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม

 คะแนนโหวต :