ด่านศุลกากรมุกดาหาร มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

ด่านศุลกากรมุกดาหาร มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา กำหนดขายทอดตลาดในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ ด่านศุลกากรมุกดาหาร ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ด่านศุลกากรมุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ  โทร. 0-4267-4050-1 คะแนนโหวต :