สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขายทอดตลาดพัสดุ 21 รายการ

          จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา จำนวน 21 รายการ ณ ศูนย์ส่งเสริมงานสหกรณ์โครงการพระราชดำริห้วยบางทราย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-4261-1488 ในวันและเวลาราชการ
 คะแนนโหวต :