สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ขายทอดตลาดพัสดุ 46 รายการ

          จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา จำนวน 46 รายการ ณ นิคมสหกรณ์ดอนตาล  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ถนนดอนตาล-เลิงนกทา อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-4261-1488 ในวันและเวลาราชการ.คะแนนโหวต :