สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า)  ผู้สนใจติดต่อขอดูพัสดุที่จะขายทอดตลาดได้ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-4261-2297
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar