เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในงานสายงานประเภทวิชาการ

          ** เทศบาลเมืองมุกดาหาร จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 11 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-4261-1227 ต่อ 304


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar