สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาจ้าง ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-4261-1297

 คะแนนโหวต :