รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย

 

 

จังหวัดมุกดาหาร ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้  
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป สังกัด สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 5 อัตรา
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 5 อัตรา
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 5 อัตรา
    เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ไว้เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th/หัวข้อ “การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย”
 คะแนนโหวต :