โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน

                                                       
โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
          1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   อัตราค่าจ้าง 12,350 บาท/เดือน
          2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม อัตราค่าจ้าง 10,020 บาท/เดือน
          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร 58 พรรษา เฉลิมราชกุมารี ชั้น 10
โรงพยาบาลมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2565 ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mukhos.moph.th(ข่าวสมัครงาน) หรือติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมุกดาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4261-1208 ต่อ 1252.


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar