โรงพยาบาลมุกดาหาร  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายชั่วโมง

          โรงพยาบาลมุกดาหาร  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายชั่วโมงของโรงพยาบาลมุกดาหาร  ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ในอัตราค่าจ้าง  45 บาท/วัน      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร  58 พรรษา  เฉลิมราชกุมารี  ชั้น 10 โรงพยาบาลมุกดาหาร  ระหว่างวันที่ 14-22 พฤศจิกายน 2565  ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30น.-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00น.-16.00น. เว้นวันหยุดราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mukhos.moph.go.th/(สมัครงาน) หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์ 042-615244 ต่อ 1252 โทรสาร 042-612978  
 คะแนนโหวต :