แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” เตือนก่อน รู้เร็ว ป้องกันไว้...ก่อนภัยมา

แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”เตือนก่อน รู้เร็ว ป้องกันไว้...ก่อนภัยมา

           สาธารณภัยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นทุกวัน การแจ้งเตือนภัยพิบัติแก่ประชาชนอย่างถูกต้อง ทั่วถึง และทันต่อสถานการณ์เป็นสิ่งสำคัญ ล่าสุด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี (4 ก.ย.66) ได้มีการประชุมชี้แจงในที่ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอเดชอุดม เรื่องการเตรียมการรับมือสถานการณ์อุทกภัย ปี 2566 และแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขั้นตอนการรายงานสถานการณ์ภัย และการประชาสัมพันธ์การใช้ Application “Thai Disaster Alert” (แปลว่า แอปพลิเคชัน “แจ้งเตือนภัยพิบัติไทย”) เรามาติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ แอปพลิเคชัน “Thai Disaster Alert” กัน เพื่อให้ลองไปใช้งานกันดู เพื่อที่เราจะได้รับการแจ้งเตือนภัยพิบัติต่างๆที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จะแจ้งเตือน เพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของเรากัน  โดย  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการแจ้งเตือนข่าวสารสาธารณภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศให้ผู้ใช้งานได้รับทราบ ซึ่งประชาชนสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานตั้งแต่ปี  2565 แล้ว  ใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ IOS เกี่ยวกับ“THAI DISASTER ALERT” เป็น Mobile Application แจ้งเตือนภัยที่มีจุดเด่นในการแจ้งเตือนแบบเจาะลึกเข้าถึงเฉพาะพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดภัยพิบัติแบบ เวลาจริง (Real Time)  เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกันภัย ก่อนที่ภัยจะมาถึง
          
การสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอน คือ 1) ใส่ข้อมูล 2) เลือกพื้นที่ (จังหวัด) ที่จะรับข้อมูล และ 3) เปิดโลเคชั่นสถานที่ (Location) โดยผู้ใช้งานต้องเลือกจังหวัดที่ต้องการได้รับการแจ้งเตือนภัย จำนวน 3 จังหวัด จะเป็นจังหวัดใดก็ได้ อาทิ จังหวัดที่อาศัยอยู่ จังหวัดที่ครอบครัวอาศัยอยู่ หรือจังหวัดที่สนใจในการรับข้อมูลแจ้งเตือนภัยเป็นพิเศษ แต่ถ้าผู้ใช้งานต้องการเปิดรับข้อมูลตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของประเทศ แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เพียงแค่ตั้งค่าเปิดสิทธิ์ให้แอปพลิเคชันเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้ง (Location) ของสมาร์ทโฟน ผู้ใช้งานก็จะสามารถรับข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยได้ในทุกพื้นที่
          
การทำงานของแอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” จะทำการแจ้งเตือนเมื่อจังหวัดที่ผู้ใช้งานได้เลือกไว้มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดภัยพิบัติ โดยระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนภัยให้ผู้ใช้งานทราบทันที ในรูปแบบข้อความแจ้งเตือน (Notification) บนหน้าจอสมาร์ทโฟน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถอ่านข้อมูลสรุปโดยย่อได้ แต่ถ้าหากต้องการทราบรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของประกาศแจ้งเตือนภัยในเมนูต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน ซึ่งระบบจะเก็บประกาศแจ้งเตือนภัยไว้ให้ผู้ใช้งานเข้าดูการแจ้งเตือนภัยย้อนหลังได้ พร้อมทั้งมีเมนูที่แสดงเป็นภาพแผนที่ประเทศไทย
หากมีพื้นที่ไหนเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย จะขึ้นแถบสีในพื้นที่จังหวัดนั้นให้เห็นชัดเจน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกดเลือกจังหวัดบนแผนที่ เพื่อดูการแจ้งเตือนเฉพาะจังหวัดได้
อีกทั้งหากผู้ใช้งานอยากจะเปลี่ยนจังหวัดในการรับข้อมูลแจ้งเตือน สามารถเข้าไปแก้ไขพื้นที่ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังมีเมนูที่รวบรวมเบอร์โทรสายด่วนของหน่วยงานต่าง ๆ ไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่อีกด้วย  
หากยังมีข้อสงสัยเรื่องการใช้งาน  หรือ มีข้อแนะนำประการใดสามารถแจ้งกลับมายัง ปภ. เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โทร สายด่วน 1784
          
ถือว่า แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” นี้ มีประโยชน์และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศ ก็สามารถเตรียมพร้อมรับมือป้องกันภัยพิบัติได้ก่อนที่ภัยจะมาถึงจะส่งผลให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น อย่าลืมไปดาวน์โหลดมาใช้กัน


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar