วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เชิญร่วมกิจกรรม  “แฮก หมาน ลาน เล่น เที่ยว” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกเทศบาลเมืองมุกดาหาร

นายศศิพงษา จันทรลาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เชิญชวนร่วมกิจกรรม จัดเสวนา”บทบาทและการมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองชายแดนแห่งการเรียนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”  แฮก หมาน ลาน เล่น เที่ยว” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกเทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 8 ธันวาคม 2566   เพื่อพัฒนาพื้นที่กลางสำหรับการเรียรู้และสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนเทศบาลเมืองมุกดาหาร เอพัฒนาพื้นที่กลางสำหรับจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้างช่องทางตลาดนัดชุมชน และเพื่อพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว “เปิดประสบการณ์ใหม่ที่มุกดาหารสกายแลบ”
เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00-15.30 น.   โดยมีกิจกรรม “เรียน เล่น แลก” ประกอบด้วย  การแสดงตนตรีไทย TOA หมอลำพญา  เปิดแสดงความคิดเห็นสาธารณะประเมินผผลคืนข้อมูล  การจัดเวทีเสวนา “ ”บทบาทและการมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองชายแดนแห่งการเรียนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”  และสรุปกิจกรรม 
 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar