จังหวัดมุกดาหาร  เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567  อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางปลอดภัยไร้อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ณ Mukdahan Sguare บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 จังหวัดมุกดาหาร และวันโลกรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี พ.ศ.2566  โดยจังหวัดมุกดาหาร ได้เตรียมความพร้อม การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาร่วมปฏิบัติการ ในจุดตรวจหลัก ด่านชุมชน และจุดบริการประชาชนครอบคลุมทั้งจังหวัด  เพื่อให้ประชาชนเดินทางปลอดภัยไร้อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ซึ่งคณะกรรมการศูนย์อำนวยกาความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดวันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ช่วงควบคุมเข้มระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566-4มกราคม 2567 รวม7 วัน ภายใต้ชื่อรณรงค์”ขับขี่อย่างปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” โดยมีเป้าหมายลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต  และจำนวนผู้บาดเจ็บไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 3 ปีย้อนหลัง  เกิดอุบัติเหตุ 37 ครั้ง บาดเจ็บ 38 คน เสียชีวิต 2 ราย 
โดยกำหนดช่วงเวลาดำเนินการ 2 ช่วง  คือ 1.ช่วงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1-21 ธันวาคม 2566  2.ช่วงการดำเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง  ดังนี้   คือ 1 ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2566  2.ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567  และ 3.ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 5-11 มกราคม 2567
สำหรับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดมาตรการดำเนินการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งด้านคน ถนน ยานพาหนะสิ่งแวดล้อม    อย่างจริงจังต่อเนื่อง ให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งมีมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้ออม   3.ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4.ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ 5 มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ   
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar