จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร   Kick off เปิดงานสถานีสร้างงาน สร้างอาชีพ จังหวัดมุกดาหาร

 ณ อาคารรวมใจ บ้านด่านคำ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  นายวรญาณ  บุณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  นายวีรศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พันตำรวจโท ดร.จิตต์ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร  Kick off เปิดงานสถานีสร้างงาน สร้างอาชีพ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้กำหนดปฐมนิเทศเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล 
โดยมีผู้สนใจลงทะเบียนเรียนจำนวน 40 คน โดยแบ่งการเป็นภาคทฤษฎี จำนวน 10 หน่วยกิต รวม 150 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ จำนวน 6 หน่วยกิต รวม 360 ชั่วโมง 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar