ผู้ว่าฯมุกดาหาร เดินหน้า kick off นโยบายรัฐบาลและแจ้งหัวหน้าหน่วยงานราชการหนุนแนวทางการพัฒนาจังหวัด

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารนายฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารนางสาวลักขณา รุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน 40 มุกดาหาร
นายพรภิรมณ์ อุระแสง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้แจ้งการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลว่า ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 จังหวัดมุกดาหารจะเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 เวลา 09.00 น. ณ มุกดาหารสแควร์ บริเวณจวนผู้ว่าฯหลังเก่า และเปิดศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ" ณ ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดมุกดาหารหลังใหม่ ชั้น 1 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารยังได้แจ้งแนวทางการพัฒนาจังหวัดเพื่อขอความร่วมมือสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ และแจ้งความก้าวหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่การก่อสร้างรถไฟทางคู่ กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานแล้วเสร็จในปี 2569 ขณะนี้ได้เริ่มก่อสร้างไปแล้วในช่วงสัญญาที่ 1 ช่วงบ้านไผ่-หนองพอก และช่วงสัญญาที่ 2หนองพอก- สะพานมิตรภาพ 3 (จ.นครพนม) โดยมีงานก่อสร้างสำนักงานโครงการ ณ จังหวัดนครพนม ผลงานก่อสร้างร้อยละ 3.57 ส่วนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอยู่ระหว่างขั้นตอนการเวนคืนที่ดินและจ่ายค่าทดแทนตามแผนของการรถไฟ 
ส่วนโครงการก่อสร้างสนามบินมุกดาหาร บริษัทที่ปรึกษาได้ออกแบบผังทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบินและองค์ปรพกอบอื่นๆ โดยได้นำเสนอแบบร่างต่อที่ประชุม กรอ จ.มุกดาหาร (เมื่อ 27 พ.ย) ที่ผ่านมาและมีความคืบหน้างานงออกแบบรายละเอียดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ซึ่งตามแผนกำหนดแล้วเสร็จในปี 2573
โครงการปรับปรุงตลาดอินโดจีน อยู่ในแผนงานงบประมาณ ปี 2567 ในวงเงิน 72 ล้านบาท ซึ่งได้เร่งรัดงบประมาณและงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเร่งดำเนินการชั้นใต้ติน เพื่อจัดล็อคให้พ่อค้าแม่ค้าได้ขายได้ก่อนและมอบหน่วยงานดำเนินการในการจัดพื้นที่ให้เรียบร้อย ซึ่งขณะนี้ พื้นที่บรเวณริมแม่น้ำโขงตลาดอินโดจีนมีความสวยงามมากขึ้น ซึ่งจังหวัดจะใช้เป็นสถานที่จัดงานเคาท์ดาวน์ 2 ฝั่งโขง เชื่อมโยง 4 วัฒนธรรม ด้วย
ผู้ว่าฯยังได้กล่าวถึงการพัฒนาริมแม่น้ำโขง หอแก้ว และวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ และการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยใช้ที่ทำการเรียนการสอนณ อาคารวมใจ บ้านด่านคำ ตำบลมุกดาหาร ตั้งแต่ 1 ธันวาคม นี้ เป็นต้นไป
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ยังได้เชิญชวนร่วมกิจกรรม สืบสานเล่าตำนานรอยเท้าพ่อ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและยังขอให้ หัวหน้าส่วนราชการรับรู้ข้อมูลและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด พร้อมทั้งให้การสนับสนุนและร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดมุกดาหารไปพร้อมกัน 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar