จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจ ชาวจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2567

นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร  แจ้งว่า จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับเหล่ากาชาชาดจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดงาน วันรวมน้ำใจ ชาวจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่  22 ธันวามคม  2566  โดยเริ่มตั้งแต่ เวลา 08.00-12.00 น.  ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และกำหนดจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่  7-15 มกราคม 2567 รวม 9 วัน 9 คืน  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  ทั้งนี้เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลต่างๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
จึงขอเชิญชวน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ในจังหวัดมุกดาหาร  มอบสิ่งของและเงินสด สมทบทุนในการจัดกิจกรรมหารายได้  เพื่อใช้ในกิจการสาธารณกุศลช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารต่อไป 
ทั้งนี้ บริษัทห้างร้าน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป ที่มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร สามารถแจ้งความจำนงบริจาคได้ที่ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์ 042-614109 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar