จังหวัดมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร (ศอ.ปส.จ.มห.) ครั้งที่ 11/2566 

 นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร (ศอ.ปส.จ.มห.) ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในเดือนพฤศจิกายน 2566 พร้อมสรุปแนวทางโครงการสำคัญ ภายใต้ 6 กรอบมาตรการ ตามแผนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และเตรียมความพร้อมการดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick win)เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นี้ 

ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารร่วมบูรณาการ การทำงานของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร (ศอ.ปส.จ.มห.) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งยังสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ ปีงบประมาณ 2567 และเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติด้วย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar