มุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2566

วันนี้ 10 พฤศจิกายน 2566 ( เวลา 13.30 น. ) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร โดยมีนายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานการขับเคลื่อนคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดมุกดาหาร 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งประสานความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการศึกษาต่อในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ให้มีทักษะด้านอาชีพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ "แรงงานมีฝีมือ"เพื่อหารายได้ช่วยครอบครัวให้มีความมั่นคงทางอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar