จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566  นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดและอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร กว่า 200 คนเข้าร่วมกิจกรรม ที่ วัดบรรพตมโนรมย์ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
นายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ปัจจุบันจังหวัดมุกดาหารมีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 292 กองทุน/ชุมชน คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ/จังหวัดจำนวน 8 คณะ และศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 24 ศูนย์ มีการดำเนินงานตามแนวทางการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน/ ชุมชน
และในวันนี้เป็นกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร เพื่อระดมทุนศรัทธาสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานความสำเร็จของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างให้กองทุนแม่ของแผ่นดินอื่นๆ ต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar