จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรม kick off ฉีดวัคซีน ป้องกันการติดเชื้อ HPV 

นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ Kick Off การฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านเข็ม ใน 100 วัน สำหรับหญิงอายุ 11 ถึง 20 ปี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา   โดยมีนักเรียนหญิงกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร มีทีมบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขและพยาบาล จาก โรงพยาบาลมุกดาหาร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ให้บริการฉีดวัคซีนฟรี ป้องกันเชื้อ HPV หรือ มะเร็งปากมดลูก และยังมีกิจกรรมให้ความรู้แก่น้องๆ นักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมทั้งยัง Kick off พร้อมกันทุกอำเภอ ทั้งจังหวัดมุกดาหารด้วย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ยังกล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดมุกดาหารมีผู้ประสงค์เข้ารับวัคซีนกว่า 13,000 คน โดยผู้ที่ประสงค์ฉีดวัคซีน HPV สามารถติดต่อรับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
ทั้งนี้ วัคซีน HPV จะต้องฉีดทั้งหมด 2 โดส โดยมีระยะห่างกันระหว่างเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 เป็นเวลา 6 เดือน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีแนวทางในการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 หรือหญิงไทยที่มีอายุ 11 ถึง 20 ปี ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส HPV เพื่อลดอัตราป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar