จังหวัดมุกดาหาร มอบรางวัลแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเพณีแข่งเรือยาวออกพรรษา ประจำปี 2566

นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเพณีแข่งเรือยาวออกพรรษา ประจำปี 2566 (ตีช้างน้ำนอง แข่งเรือยาวโบราณ สานประเพณีสองฝั่งโขง เชื่อมโยงไหลกะจู้) ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร หัวหน้าฝ่ายการบริหาร เจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร และคณะชาวเรือเข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร 
รายการแข่งขันทั้งหมด 3 ประเภท ประเภทเรือโบราณ มี 2 รุ่น รุ่นกลาง (40 ฝีพาย) รุ่นใหญ่ (60 ฝีพาย) ประเภทเรือท้องถิ่น มี 2 รุ่น รุ่นกลาง (40 ฝีพาย) รุ่นใหญ่ (60 ฝีพาย) และประเภทเรือทั่วไปมี 3 รุ่น รุ่นเล็ก (12 ฝีพาย) รุ่นกลาง (40 ฝีพาย) รุ่นใหญ่ (60 ฝีพาย) 
ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ประเภทความเร็วทั่วไป
(ก) รุ่นใหญ่ (60 ฝีพาย) ได้แก่ เรือเทพแสนชัย วัดโพธ์ไทร บ้านบางทรายใหญ่ ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 40,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ข) รุ่นใหญ่ (60 ฝีพาย) ได้แก่ เรือเทพวีรคุณ ชุมชนนาโปใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ได้รับเงินรางวัลจำนวนเงิน
15,000 บาท 
(ก) รุ่นกลาง (40 ฝีพาย) ได้แก่ เรือหงษ์ฟ้ามหาราช บ้านดอนแดง ตำบลด่าน ตำบลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
(ข) รุ่นกลาง (40 ฝีพาย) ได้แก่ เรือเทพอิมรินทร์วารี บ้านท่าศาลา อำเภอเขื่อนใน จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 12,000 บาท
(ก) รุ่นจิ๋ว (12 ฝีพาย) ได้แก่ ลูกชายหล้า ท่าสะโน นครไกสอนพมวิหาน สปป.ลาว ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 
12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
(ข) รุ่นจิ๋ว (12 ฝีพาย) ได้แก่ เรือเยาวชนหว้านใหญ่ 1 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 6,000 บาท 
รางวัลชนะเลิศ ประเภทเรือยาวท้องถิ่น
รุ่นใหญ่ (60 ฝีพาย) ได้แก่ เรือเทพแสนชัย วัดโพธ์ไทร บ้านบางทรายใหญ่ ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รุ่นกลาง (40 ฝีพาย) ได้แก่ เรือพรพระวิสุทธ์นาวา วัดโพธ์ไทร บ้านบางทรายใหญ่ ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 30,000 พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลชนะเลิศ ประเภทเรือยาวโบราณ 
รุ่นใหญ่ (60 ฝีพาย) ได้แก่ เรือเจ้าพ่อแสนคำ วัดแจ้งนาโปใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 
20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รุ่นเล็ก (33 ฝีพาย) ได้แก่ เรือเจ้าแม่บัวคำ ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar