จังหวัดสงขลา ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ผลกระทบจากการเข้าปรับปรุงบาทวิถี


ระเด็นจากศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ตู้ ปณ.1111
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 จังหวัดสงขลา เรื่อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ผลกระทบจากการเข้าปรับปรุงบาทวิถี

ความเป็นมา 
          เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.15 น. ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พร้อมรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 และนายอำเภอเมืองสงขลา ร่วมพบปะ และพูดคุยกับกลุ่มตัวแทนแม่ค้าตลาดสวนตูล ร่วม 40 คน ที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าปรับปรุงบาทวิถี ทำให้ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้
          สำหรับกรณีดังกล่าว จังหวัดสงขลาได้ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ตัวแทนแม่ค้า ว่าได้นัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหาทางออก ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อหาทางออกที่เหมาะสม และไม่เกิดปัญหาใหม่ตามมา
ผลการดำเนินงาน
          ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้ติดตามผลการประชุมต่อไป
ประโยชน์ที่ได้รับ
          ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
รายชื่อผู้ติดต่อ
           นายรุ่งโรจน์ และสุบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar