องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประสงค์ประมูลให้เช่าอาคารพาณิชย์

             ** องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จะดำเนินการเปิดประมูลให้เช่าอาคารพาณิชย์ (ตึกแถว)  3 ชั้น 2 คูหา ตั้งอยู่เลขที่ 70/44 และ 70/45 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร บนที่ดิน น.ส.3 ก เลขที่ 2253 จำนวนเนื้อที่ดิน 20 ตารางวา แปลงหมายเข 1647 และ น.ส.3 ก เลขที่ 2254 จำนวนเนื้อที่ดิน 20 ตารางวา แปลงหมายเลข 1648 รวม 40 ตารางวา 
               กำหนดยื่นซองประมูลพร้อมหลักฐานต่อคณะกรรมการรับซองในวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
              กำหนดเปิดซองประมูลในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 
              กำหนดดูสถานที่เช่าประมูลในวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารพาณิชย์ เลขที่ 70/44-45 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
              ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2565 หรือสอบถามรายละเอียดได้เพิ่มได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4262-0743  ในวันและเวลาราชการ
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar