เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

          จังหวัดมุกดาหาร  โดยเรือนจำจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินผลพลอยได้ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400 บาท ระยะเวลาจัดจ้างตั้งแต่วันที่ทำสัญญา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 คุณสมบัติของสมัคร  เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าทุกสาขาวิชา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4266-0544 ต่อ 116
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar